DE CREATIEVE ORGANISATIE

Vele organisaties zitten momenteel in een dipje. Falingen, afslankingen, herstructureringen,... we worden er dagelijks mee geconfronteerd. De oude structuren, hiërarchieën en gewoontes doen het niet meer. We moeten er met zijn allen voor zorgen dat dit maar een overgangsfase is.

We moeten evolueren naar een nieuw soort organisatie waar onze sterkste punten worden geaccentueerd, waardoor we terug een voortrekkersrol in deze boeiende wereld kunnen vervullen. Wij gaan het niet meer met onze handen realiseren. Zelfs bureel- of computerwerk wordt nu elders goedkoper verricht. Wij moeten wel ons intellectueel vermogen optimaler benutten. Wij zullen ons klassiek analytisch denkvermogen moeten uitbreiden met een extra dimensie: CREATIVITEIT.

Hierdoor kunnen nieuwe bedrijfscellen worden opgestart, nieuwe producten worden ontdekt, nieuwe services verleend, nieuwe werkwijzen ontplooid,... Om dit op grote schaal en daarbij gestructureerd te laten verlopen, maken we gebruik van creatieve organisaties. Een thuishaven voor verandering en vernieuwing!

Via dit boek stellen Leo Weyns en Lea Ceulemans u de creatieve organisatie voor.

Leo Weyns
Leo Weyns

Om dit volledig en grondig aan te pakken, baseren we ons op het gekende 7S-model van McKinsey. Per dimensie of aspect van dit model, reiken we u de elementen aan die er voor zorgen dat u evolueert naar een creatieve organisatie.

Vertrekkende van een visie en missie waar ruimte voor creativiteit wordt geschapen, worden nieuwe strategische doelstellingen vastgelegd.

Lea Ceulemans
Lea Ceulemans

U moet de lat hoog leggen, uw medewerkers uitdagen! Als u hen de juiste structuren en voldoende middelen verschaft, zal het lukken!
Val niet in het andere uiterste door enkel nog maar creatievelingen aan te trekken. Zorg voor een evenwichtige diversiteit aan medewerkers. Lukt het u om uw analytische en kritische denkers te laten samenwerken met collega's die met hun creatief denkvermogen de uitdagingen benaderen, dan heeft u reeds een mooie stap richting toekomst gezet.

Wees ervan overtuigd dat wij met onze hersenen nog veel meer kunnen bereiken. Voor hen mag het nog sneller gaan. Ruimte en mogelijkheden genoeg! Wij dienen er zorg voor te dragen dat de wetenschappelijke evoluties op dit vlak in bruikbare vormen aan werknemers worden aangereikt. Er bestaan degelijke trainingen om deze creativiteitsvaardigheden en technieken professioneel in uw organisatie te gebruiken. Wat een fantastische investering!


.: TEL: 03/232.11.78 :: FAX: 03/232.11.80 :: leo.weyns@archimedesofsyracuse.be :.

.: Archimedes Of Syracuse :: Verbindingsdok Oostkaai 7 :: 2000 Antwerpen :.